Zarezerwuj

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez niniejszą stronę internetową jest: Transfer Chamelion sp. z o.o. sp. k.

 2. zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Administratorem. Dane kontaktowe Administratora: Aleja Pokoju 1A/15, 31-548 Kraków, +48 735 700 700, transfer@chamelion.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem RODO lub RODO.

 4. Poniżej znajdują się informacje związane z prawami jakie przysługują użytkownikowi tej strony, wynikającymi ze stosowanej przez Administratora polityki prywatności.

 5. Administrator zastrzega, że może przetwarzać udostępnione dane w innym zakresie, który nie jest bezpośrednio związany ze stroną internetową.

 6. Informujemy, że Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających niniejszą stronę internetową w celu:

 • statystycznym (np. monitorowanie ruchu na stronie internetowej, podstawą jest art. 89 ust. 1 rozporządzenia RODO),
 • prawidłowego wykonania umowy lub przygotowania projektu umowy (podstawą jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO),
 • przygotowania oferty świadczenia usług,  np. w przypadku przesłania pytania za pomocą formularz kontaktowego na stronie internetowej Chamelion,
 • w celach marketingowych (podstawą jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO).
 1. Chamelion gromadzi dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową i zarejestrowanych użytkowników.
 2. W przypadku osób odwiedzających witrynę gromadzone są następujące dane - identyfikator online oraz pliki cookie. Dane gromadzone są w celu pozyskania informacji statystycznych oraz w celu zoptymalizowania działania strony internetowej.

 3. W przypadku zarejestrowanych użytkowników gromadzone są następujące dane:

 • imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy
 • adres email
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu kontaktowego.  
 1. Dane gromadzone są w celu identyfikacji osoby, kalkulacji ceny za usługę, ustalenia szczegółów realizacji usługi oraz w celach marketingowych.
 2. Chamelion gromadzi dane bezpośrednio za pomocą następujących metod: dobrowolne przesłanie na stronę internetową za pomocą e-maila lub poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie.

 3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie za zgodą użytkownika. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez wyrażenie takiej woli w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, usunięcie profilu użytkownika lub kontakt telefoniczny z Chamelion.

 4. W przypadku gdyby zakładane przez Chamelion cele przetwarzania danych osobowych uległy zmianie, zostanie to przekazane zainteresowanej osobie, przed wejściem w życie zmian. Zmiana polegała będzie na aktualizacji polityki prywatności.

 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez nią zgody lub w związku z prawnie uzasadnionymi potrzebami Administratora ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest przez kontakt mailowy z Administratorem.

 7. Administrator zastrzega sobie możliwość przekazywania danych osobowych do podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane na jego zlecenie.

 8. Odbiorcami danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej mogą być:

 • dostawca usług hostingowych, który utrzymujący i obsługujący stronę internetową i skrzynki e-mail
 1. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o tym czy jego dane są przetwarzane, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania.

 2. Użytkownik ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, również wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 3. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę są przechowywane i przetwarzane do chwili cofnięcia zgody lub usunięcia danych przez Administratora.

 4. Standardowo dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to potrzebne do zrealizowania celu w jakim były gromadzone przez Administratora.