Zarezerwuj

Polityka eco

Trochę teorii

Firma Chamelion Transfer realizuje  usługi w oparciu o politykę ekologiczną Unii Europejskiej. Polityka ta jest zgodna z postanowieniami Traktatu Nicejskiego odnośnie europejskiej polityki transportowej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Jak to wygląda w praktyce?

Chamelion Transfer tworzy grupa osób, dla których troska o środowisko to ważne zagadnienie. Zwracamy uwagę na hałas wytarzany przez silniki spalinowe, mamy świadomość jak niebezpieczne są spaliny czy skażanie terenów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Działanie zaczyna się od myślenia

Zwracanie uwagi na czynniki szkodliwe dla środowiska  to tylko pierwszy etap działań. Zdecydowaliśmy, że zaproponujemy naszym Klientom flotę samochodów, które minimalizują emisję spalin (zgodnie z normą EURO 6). Naszą ambicją jest ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne do niezbędnego minimum. Wciąż podejmujemy kolejne działania w tym kierunku.

Nasze eko-działania

Chamelion Transfer promuje eko działania. Wdrożyliśmy następujące eko-rozwiązania:

  • Ograniczamy druk papierowy,

  • Stosujemy płatności elektroniczne,

  • Faktury przesyłamy drogą elektroniczną,

  • O wszystkim informujemy drogą komunikacji elektronicznej.

Chcemy więcej!

Na  pytania i wątpliwości odpowiadamy drogą elektroniczną. Rezerwacje, faktury i rachunki również przesyłamy tym samym sposobem. Wszystko to pozwala nam nie tylko dbać o środowisko, lecz także skrócić czas. Łączymy więc ekologię i komfort, świadcząc tym samym usługi na najwyższym, europejskim poziomie. Pragniemy wciąż wprowadzać nowe eko-rozwiązania. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Czekamy na Wasze pomysły. Będziemy wdzięczni za wszystkie, nawet najbardziej abstrakcyjne podpowiedzi!