Zarezerwuj

Kontakt

Transfer Chamelion
sp. z o.o. sp. k.

Aleja Pokoju 1A/15
31-548 Kraków

NIP: 675-166-16-33
REGON: 38123868600000

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000747944

Numery rachunków bankowych

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

PLN: 93 2490 0005 0000 4600 1034 4190 EUR: 95 2490 0005 0000 4600 4291 4911

SWIFT: ALBPPLPWXXX

Adres siedziby

Aleja Pokoju 1A/15
31-548 Kraków

Formularz kontaktowy